Lagu Daerah

Lirik Lagu Bugis Mappadendang

Lagu bugis
Mappadendang
 
Narekko laoki ri Sulawesi
Lolang-lolakki ri tana Ogi
Leppang mabbenni-benni
Pirasai ase banda malunrae
 
Parepare mana mita
Bombang silacu-lacu
Aganna lacu-lacu
Lopi pallureng berre
 
Dendang alani dendang
Dendang mappadendang
Mappadendangni ana Ogie
Pirasai nyamengna
Nyamengna aresona
 
Ri Sulawesi mana mita
Galung temmakaloang
Paggalungna makaroa
Pole tasseddi kampong
 
Massumange tongeng waseng ana Ogie
Majjijireng marengngala pole tasseddi kampong
 
Dendang alani dendang
Dendang mappadendang
Mappadendangni ana Ogie
Pirasai nyamengna
Nyamengna aresona
 
Amo pole bosie
Amo pole pellae
Mattunru-tunru totoi
Sappai atuongenna
 
Ase banda malunrae
Rilureng lao daerah
Ribawai ri wanuae
Wanua kurangnge berrena
 
Dalam bahasa indonesia:
Berdendang
 
Apabila kamu berkunjung ke Sulawesi
Jalan-jalan ke tanah Bugis
Singgah untuk bermalam
Rasakan gurihnya padi banda
 
Di Parepare saya melihat
Ombak yang berkejaran
Apa yang berkejaran
Perahu yang membawa beras
 
Dendang dan berdendang
Dendang berdendang
Berdendanglah anak Bugis
Rasakan seruhnya
Seruhnya pekerjaannya
 
Di Sulawesi saya melihat
Sawah yang sangat luas
Petaninya yang begitu ramai
Dari berbagai kampung
 
Betapa bersemangatnya anak-anak Bugis
Berjejeran untuk memanen dari berbagai kampung
 
Dendang dan berdendang
Dendang berdendang
Berdendanglah anak Bugis
Rasakan seruhnya
Seruhnya pekerjaannya
 
Walau datang hujan
Walau datang panas
Sangat bersungguh-sungguh
Mencari penghidupan
 
Padi banda yang gurih
Diangkut menuju daerah
Dibawa ke kampung
Kampung yang kekurangan beras
 

4 Komentar

Tuliskan Komentar